BENOURENSE VECIÑ@S

 

Os concellos e mancomunidades interesados en participar deberán levar a cabo a súa adhesión ao Programa, para elo deberán presentar a Resolución de alcaldía e a Declaración responsable de estar ao corrente de débedas, modelos que deberán descargar, cubrir e asinar dixitalmente polo/a Sr./a. alcalde/sa presidente/a e/ou secretario/a da entidade.

Ditos documentos presentaranse no Rexistro electrónico da Deputación de Ourense na pestaña “Solicitude de propósito xeral”

 

A solicitude de adhesión ao Programa BenOurense Veciñ@s poderá presentarse ata o 11 de xuño de 2020.

 

Para calquera dúbida podes dirixirte ao teléfono 988317773 ou ao correo areadebenestar@depourense.es

Dende este enlace podes acceder ao formulario de solicitude.

Dende este enlace podes acceder ó formulario de solicitude.