Servicios Municipales Sociales SMS.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN.

Para facilitar o máximo posible o acceso á información, e con carácter voluntario para os traballadores sociais municipais , van poder darse de alta para recibir nos seus móbiles mensaxes SMS  sobre cada actuación ou aspecto relevante que sexa de interese para os mesmos, procurando así que todos os ámbitos municipais teñan a información que lle posibilite o acceso a todos os recursos públicos en igualdade de oportunidades durante a situación provocada polo COVID19.