ADHESIÓNS PROGRAMAS

BENOURENSE INFANCIA – PAI 2020  

BENOURENSE INFANCIA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

 SAF 2020

 

Os concellos e mancomunidades interesados en participar deberán levar a cabo a súa adhesión ao Programa, para elo deberán presentar a Resolución de alcaldía e a Declaración responsable de estar ao corrente de débedas, modelos que deberán descargar, cumprimentar e asinar dixitalmente polo/a Sr./a. alcalde/sa presidente/a e/ou secretario/a da entidade.

Ditos documentos presentaranse no Rexistro electrónico da Deputación de Ourense na pestaña “Solicitude de propósito xeral”

 

A solicitude de adhesión ao Programa BenOurense Infancia - PAI 2020 poderá presentarse ata o 7 de maio de 2020.

A solicitude de adhesión ao Programa SAF 2020 poderá presentarse ata o 6 de maio de 2020.

A solicitude de adhesión ao Programa Infancia Servizos Complementarios 2020 poderá presentarse ata o 27 de maio de 2020.

Para calqueira dúbida podes dirixirte ao teléfono 988317773 ou ao correo areadebenestar@depourense.es

Dende este enlace podes acceder ó formulario de solicitude.