CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O ANO 2020

 

 

As entidades sociais interesados en recibir subvención para un proxecto/actuación deberá presentar no Rexistro da Deputación de Ourense a seguinte documentación:

 

- Formulario de solicitude: deberán descargar o formulario no modelo normalizado, cubrilo e asinalo electronicamente pola persoa responsable da entidade.

Este formulario contén os datos da entidade, as Declaracións responsables da entidade e a Memoria explicativa do proxecto obxecto de solicitude da subvención.

- DNI do/a representante da Entidade.

- CIF da entidade solicitante.

- Copia da folla dos estatutos sociais da entidade onde conste o seu obxecto social.

 

Ditos documentos presentaranse no Rexistro electrónico da Deputación de Ourense a través do trámite “Solicitude de propósito xeral”.

O link ao Rexistro é o seguinte: https://sede.depourense.es/portal/sede/se_principal1.jsp?language=gl&codResi=1

 

 

PRAZO: A solicitude de subvención poderá presentarse ata o 27 de xullo de 2020. PLAZO FINALIZADO

 

Para calquera dúbida podes dirixirse ao teléfono 988317773 ou ao correo areadebenestar@depourense.es

 

Dende este enlace podes acceder ao formulario de solicitude. Pode consultar as bases reguladoras no BOP do sábado 11 de xullo do 2020,